A „Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen” Alapítvány 2007. szeptember 20-án alakult Dr. Lámer Géza alapító kezdeményezésére.

Alapítványunk 8 éves fennállása óta elmondható, hogy nem csupán túlélte a nagyobb változásokat és azt a kihívást, mellyel minden civil szervezetnek meg kell küzdenie, de céltevékenységének eleget téve költségeit minimalizálta és működése fejlődő tendenciát mutat.

Tevékenységünk társadalmi haszna a kulturális, az esélyegyenlőségi, a társadalmi integráció, a közösségi- és értékteremtő, valamint a nemzetiségi szempontból fontosnak és jónak mondható az alábbiak vonatkozásában.

Az Alapítvány által támogatott intézményt, valamint annak rendezvényeit kb. 40.000 fő látogatta meg.
Szervezetünk által a könyvtárnak juttatott támogatások és saját programjaink több ponton hasznosulnak:

1. növelik a célintézmény látogatottságát,

2. az ingyenes, telt házas rendezvényeink valamennyi korosztály, kiemelten az irodalomkedvelők, a nyelvtanulók, a zenekedvelők, a családok, a nyugdíjasok, a hátrányos helyzetűek és a nemzetiségi csoportok kulturális, művelődési igényét teljesítik,

3. a támogatott intézmény infrastruktúrájának fejlesztésével javul a kiszolgálás gyorsasága, és a teljesítmény, így a dolgozói-olvasói elégedettség is, mely szintén a szervezet jó imázsának egyik forrása,

4. az Alapítvány által biztosított hagyományos és speciális dokumentumok minden könyvtárhasználó – köztük a fogyatékkal élők  – számára hozzáférhetőek helyben vagy az Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül.

Ily módon tevékenységeink társadalmi hasznosulását jelentősnek tartjuk.

Szervezetünk kizárólag két módon használja fel bevételeit. Az alapvető és szükséges működési költségeit finanszírozza, valamint nagyobb részt rendezvényeket szervez és a támogatott intézmény gyűjteményfejlesztési és működési céljaihoz járul hozzá. Nem oszt jutalmakat és vezető tisztségviselőit sem részesíti semmilyen juttatásban. Propagandatevékenységét a lehető legkisebb költséggel mégis hatékonyan végzi. A szervezet kizárólag önkéntes szerveződés útján, önkéntesekkel és a közművelődés támogatása érdekében jött létre és működik, ezt az alapelvet mind a mai napig betartjuk.


Az általunk támogatott intézmény társadalmi haszna

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) online katalógusának internetes elérhetősége, valamint a magyar könyvtári rendszer által az egész ország területére kiterjedő könyvtárközi kölcsönzési lehetőség az Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül, a támogatott könyvtár használata bárki számára elérhető.

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár saját építésű adatbázisa a nemzetiségi adatbázis, mely egyedülálló az országban. Az elmúlt években a könyvtár csatlakozott az Országos Széchényi Könyvtár által koordinált HUMANUS adatbázishoz, melynek eredményeként az OIK nemzetiségi adatbázisának rekordjai ebben az adatbázisban is fellelhetők. Mindezek nagyon fontos nemzetiségi adalékok, a kutatások alapjai. Ezen felül az OIK saját építésű adatbázisa a Műfordítás adatbázis, melyben magyarországi nemzetiségi alkotók munkái kereshetők vissza. Mindezek népszerűsítését felvállaljuk, ezzel is segítve a nemzetiségi vonatkozású kutatásokat, anyaggyűjtést. Az épület részben akadálymentesített, induktív hurokkal ellátott. A látássérültek számára több száz hangoskönyvvel rendelkezik az intézmény, melynek jó részét az Alapítvány biztosította.